فرم جویای نیروی انسانی

اطلاعات متقاضی جویای کارنام و نام خانوادگی *نام پدر آدرس ایمیل *شماره ملی شماره همراه شماره ثابت سطح تحصیلات *انتخاب کنیدزیردیپلمدیپلملیسانسفوق لیسانسدکتراسابقه تامین اجتماعی انتخاب کنید0 - 5 سال5 - 10 سال10 - 15 سال15 - 20 سال20 - 25 سال25 - 30 سالجنسیت زنمردتمایل به...
آشنایی با اکبر عیدی

آشنایی با اکبر عیدی

معرفی اکبرعیدی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه خوارزمی (در مرحله رساله)   لیسانس و فوق لیسانس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از دانشگاه های علامه طباطبایی و سمنان با رتبه برتر مدرس دانشگاه و سازمان مدیریت صنعتی...

درباره شرکت ره آرتین

معرفی شرکت کارپیرای ره آرتین شرکت کارپیرای ره آرتین با بهره گیری از تجارب اساتید و متخصصان با تجربه با هدف ارائه خدمات آموزش و مشاوره کاربردی در حوزه های تخصصی مدیریت به سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی و ارتقاء سطح دانش مدیریت منابع انسانی در کشور زیر نظر آقای دکتر...