اتمام پروژه ارزیابی وضع موجود سیستم منابع انسانی صنایع غذایی مزمز

اتمام پروژه ارزیابی وضع موجود سیستم منابع انسانی صنایع غذایی مزمز

حتما شما هم با چیپس ، کیک ، آجیل های خوشمزه و سایر محصولات این شرکت محترم آشنایی دارید. برای من ، مزمز ضمن یادآوری احساسی که شما هم داشتید بیانگر اجرای پروژه  ارزیابی سیستم منابع انسانی در این گروه بزرگ غذایی است. از محل این بررسی راهکارهای مختلفی شناسایی شد که به...
دومین کارگاه مجازی مهارتهای کاربردی مدیریت منابع انسانی ( سطح مقدماتی )

دومین کارگاه مجازی مهارتهای کاربردی مدیریت منابع انسانی ( سطح مقدماتی )

هدف از اجرای این کارگاه که در دو سطح مقدماتی و پیشرفته ارائه می گردد ، انتقال یکپارچه و کاربردی مباحث فنی حوزه مدیریت منابع انسانی از یک طرف  برای تمام کسانی است که به دلیل محدودیت زمانی و یا مکانی ، امکان حضور در دوره های حضوری را ندارند. و از طرف دیگر برای کسانی است...
انتشار کتاب حرفه ای مصاحبه کنید

انتشار کتاب حرفه ای مصاحبه کنید

گرچه انتخاب صحیح و به کارگماری افراد در مشاغل سازمانی ، همواره از دغدغه های جدی مدیران در شرکت های مختلف بوده است ، با این حال نگاه به روند کیفی مصاحبه های صورت گرفته و نیز تصمیم های اخذ شده در روند مصاحبه ها ، حاکی از وجود خلاء های مهارتی در این حوزه مهم دارد. از این...
اتمام پروژه باز طراحی و استقرار مدل سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی شرکت همراه اول

اتمام پروژه باز طراحی و استقرار مدل سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی شرکت همراه اول

طی سالهای اخیر استفاده ازمدل های اثربخشی پاتریک ، فیلیپس و سیپ در کشور ما از استقبال خوبی برخوردار شده است. با این وجود بررسی تجارب بسیاری از سازمان های ایرانی گویای کم رضایتی و یا نارضایتی از مدل های مذکور می باشد. از این جهت ، در این پروژه تلاش شد با توجه به...