کارگاه آموزشی آنلاین

کارگاه آموزشی آنلاین

مگه میشه بدون شناخت از خصوصیات شخیصیتی خودمون موفق بشیم ؟ مگه میشه بدون تشخیص نوع پارامترهای رفتاری مشتریان موفق شد ؟ دوستی که اساسش شناخت خلق و خوی فرد مقابل نباشه چقدر موفق میشه؟ چه برنامه توسعه فردی و میشناسی که بدون خودشناسی به فرجام خوبی رسیده باشه؟؟ چه جوری میشه...
اتمام پروژه عارضه یابی سیستم مدیریت منابع انسانی قند شوش ( دزفول)

اتمام پروژه عارضه یابی سیستم مدیریت منابع انسانی قند شوش ( دزفول)

تصورم راجع به چغندر و شکر چیزی بسیار متفاوت تر از زمانی بود که در کارخانه قند دزفول قرار گرفتم. مجموعه ای محترم با مدیران و کارکنانی دلسوز ، که گام در راهی پر چالش اما لذت بخش گذاشته بودند. در این پروژه تلاش کردم با رعایت قوانین فنی و استانداردهای بین المللی حوزه...
اتمام پروژه نیازسنجی آموزشی با تاکید براستاندارد 10015

اتمام پروژه نیازسنجی آموزشی با تاکید براستاندارد 10015

تشخیص و اجرای آموزش های هدفمند ، کارآمد و برخورداری از احساس یادگیری عمیق ، یک امر اتفاقی نیست. هدف از این پروژه ضمن توجه و رعایت ملاحظات سازمان های بالادستی ، شناسایی آموزش های شغلی صحیح بود. در این چارچوب با همکاری خوب مدیران و تیم منابع انسانی و آموزش سازمان محترم...
انتشار کتاب مجموعه استانداردهای بین المللی مدیریت منابع انسانی

انتشار کتاب مجموعه استانداردهای بین المللی مدیریت منابع انسانی

برای اولین بار سری استانداردهای کیفیت مدیریت منابع انسانی توسط سازمان جهانی استاندارد منتشر شد. کتاب فوق که در حال حاضر چاپ دوم آن منتشر شده است ، اولین ترجمه از متن استانداردهای سری 30400 در کشور می...
اتمام پروژه باز طراحی چارت سازمانی  و طراحی سیستم مدیریت عملکرد کارکنان

اتمام پروژه باز طراحی چارت سازمانی و طراحی سیستم مدیریت عملکرد کارکنان

بررسی و تعیین چارت سازمانی که به فراخور فرآیندها ، استراتژی، فرهنگ و سیاست های مدیریتی یک سازمان باشد ، امری مهم و قابل تامل است. در طی مدت همکاری با مجتمع محترم فنی تهران ، این امکان شکل گرفت تا ضمن بررسی عارضه یابی سیستم منابع انسانی ، اقدام به بازبینی فرآیندهای...
اتمام پروژه تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت کارت اعتباری ایران کیش

اتمام پروژه تجزیه و تحلیل مشاغل شرکت کارت اعتباری ایران کیش

اولین بار زمانی که داشتم هزینه خرید لباسم را با دستگاه پوز ، به فروشنده پرداخت می کردم با این شرکت آشنا شدم. بعد از آن در جریان انجام کارهای تخصصی حوزه منابع انسانی ، در  دو پروژه افتخار همکاری با آنها را پیداکردم. پروژه نیازسنجی آموزشی و استقراراستاندارد آموزشی10015 ...