مگه میشه بدون شناخت از خصوصیات شخیصیتی خودمون موفق بشیم ؟
مگه میشه بدون تشخیص نوع پارامترهای رفتاری مشتریان موفق شد ؟
دوستی که اساسش شناخت خلق و خوی فرد مقابل نباشه چقدر موفق میشه؟
چه برنامه توسعه فردی و میشناسی که بدون خودشناسی به فرجام خوبی رسیده باشه؟؟
چه جوری میشه اثر بهتری در مذاکرات داشت؟؟
چه جوری میشه روابط مدیران و کارکنان بهتر بشه ؟؟؟…
اینبار در اردیبهشت ماه نود و نه بصورت مجازی و بدون توجه به مرزهای جغرافیایی در هر جایی که هستی ، با هر تخصص و هر سطح تحصیلاتی که داری ، در کنار هم به این سوالها و نمونه های دیگه جواب میدیم.