با سلام
در MBA 99  دانشگاه تهران، درس رفتار سازمانی، واقعا از نحوه تدریس و محتوای کلاس لذت بردم و استفاده کردم…
واقعا منونم