اگرچه در حال حاضر بسیاری از صنایع و سازمانهای کشور به خوبی اهمیت توجه به منابعانسانی و نقش آن را در ایجاد تحول و کسب موفقیت های سازمانی درک نموده اند ولی بررسی نتایج مطالعات آسیب شناسی در این حوزه در برخی از سازمانهای کشور گویای شواهدی مبنی بر اقدامات پراکنده ، کم اثر و گاهی تبلیغاتی بوده که نتوانسته معضلات سازمانی مرتبط را حل و فصل نماید. از این حیث ، نگاهی کلینیکی به دنبال ارائه خدمات مشاوره ای و مبتنی بر نیازمندی های سازمانی در زمینه های مختلف منابع انسانی بوده که برخی از آنها به شرح ذیل می باشد :

 

استقرار نظام مدیریت استراتژیک منابع انسانی

آسیب شناسی سیستم های منابع انسانی بر مبنای استاندارد 34000

بازبینی فرآیندهای کاری حوزه منابع انسانی و طراحی نقشه تعاملات فرآیندی

تجزیه و تحلیل مشاغل

طراحی و طبقه بندی مشاغل

طراحی نظام شایستگی های کارکنان سازمان

اجرای فرآیند استخدام کارکنان

تامین نیازمندی شرکت ها به نیروی متخصص در زمینه استخدام

اجرای کانون های ارزیابی و توسعه ای

تشکیل شناسنامه های روانشناختی

طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان

طراحی و استقرار نظام استعداد یابی و مدیریت مسیر شغلی کارکنان

طراحی و استقرار نظام جامع آموزش کارکنان

استقرار استانداردهای آموزشی 10015 و 29990

نیازسنجی و طراحی محتوای آموزشی

اثربخشی آموزشی

اعتبارسنجی آموزشی

استقرار نظام گرانت آموزشی

تشکیل باشگاه های مدرسان درون سازمانی

مشارکت در قرار گرفتن در فرایندهای تعالی منابع انسانی و آموزشی

طراحی سیستم منابع انسانی در سازمانهای پروژه محور با توجه به شرایط پروژه های حاکم

 

 

لینک ارتباط با ما