اگرچه در حال حاضر بسیاری از صنایع و سازمانهای کشور به خوبی اهمیت توجه به منابع انسانی و نقش آن درایجاد تحول و کسب موفقیت های سازمانی درک نموده اند ولی بررسی نتایج مطالعات آسیب شناسی در این حوزه در برخی از سازمانهای کشور گویای شواهدی مبنی بر اقدامات پراکنده ، کم اثر و گاهی تبلیغاتی بوده که نتوانسته معضلات سازمانی مرتبط را حل و فصل نماید. از این حیث ، سعی بر آن داریم تا با نگاهی کلینیکی به دنبال ارائه خدمات مشاوره ای و مبتنی بر نیازمندی های سازمانی در زمینه های مختلف منابع انسانی بوده که برخی از آنها به شرح ذیل می باشد .

  • آینده کاوی استقرار نظام مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  • آسیب شناسی سیستم های منابع انسانی بر مبنای استاندارد 34000
  • بازبینی فرآیندهای کاری حوزه منابع انسانی و طراحی نقشه تعاملات فرآیندی
  • تجزیه و تحلیل مشاغل
  • طراحی و طبقه بندی مشاغل
  • طراحی نظام شایستگی های کارکنان سازمان
  • اجرای فرآیند استخدام کارکنان
  • تامین نیازمندی شرکت ها به نیروی متخصص در زمینه استخدام
  • اجرای کانون های ارزیابی و توسعه ای
  • تنظیم شناسنامه های روانشناختی کارکنان
  • طراحی سیستم های رتبه بندی کارکنان
  • طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان
  • طراحی سیستم های پاداش کارکنان
  • طراحی شیوه های جدیدارائه خدمات رفاهی
  • طراحی و استقرار نظام استعداد یابی و مدیریت مسیر شغلی کارکنان
  • طراحی و استقرار نظام جامع آموزش کارکنان
  • استقرار استانداردهای آموزشی 10015 و 29990
  • نیازسنجی و طراحی محتوای آموزشی
  • اثربخشی آموزشی
  • اعتبارسنجی آموزشی
  • استقرار نظام گرانت آموزشی
  • تشکیل باشگاه های مدرسان درون سازمانی
  • مشارکت در قرار گرفتن در فرایندهای تعالی منابع انسانی و آموزشی
  • طراحی سیستم منابع انسانی در سازمانهای پروژه محور با توجه به شرایط پروژه های حاکم
  • بازنشستگی و مسائل مرتبط با خروج کارکنان
  • سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان
  • رضایت شغلی و تعهد سازمانی

سازمان های علاقمند می توانند از طریق کلیک بر روی لینک تماس با ما اطلاعات خواسته شده را تکمیل نموده تا در اسرع وقت جهت انجام هماهنگی های لازم با  آنها تماس گرفته شود.