آقای دکتر واقعا نکات کلیدی و آموزنده ای در کلاس هاشون مطرح فرمودن که بسیارکاربردی بوده و بنده در محیط کارخانه زیر مجموعه خودم اجرا نموده و موثر واقع شد، بنده افتخار حضوردر کلاس  های ایشان در دوره nba 96 دانشکده مدیریت را داشته ام