استاد عزیز من قبل از کلاس شما دیدی نسبت به منابع انسانی نداشتم، با تدریس شما با مباحث شیرین HR آشنا شدم و اهمیت اون رو در سازمان خیلی بیشتر درک کردم. مطالب تدریس شده کاملا کاربردی بود برای من. مخصوصا قسمت ارزیابی عملکرد و سیستم .

جبران خدمات