یکی از کلاسهای مفیدی که در دوره ی MBA برگزار شد . بسیار جذاب و کاربردی ، ممنون از شما استاد . مانا باشید