جناب آقای دکتر من دانشجوی شما در دوره mba دانشگاه تهران در مبحث منابع انسانی بودم. تسلط، فن بیان و شیوه تدریس جنابعالی به صورتی بود که این مبحث را به شیرین ترین مبحث این دوره برای من تبدیل نمود. به جرات میتوانم بگویم که کمتر مدرسی را در این حوزه دیدم که بتواند به طور همزمان مباحث نرم و سخت مدیریت منابع انسانی را پوشش دهد. به نوبه خودم از شما سپاسگزارم.