من از دانشجوهای دوره   MBA۹۹  دانشگاه تهران درس رفتارسازمانی افتخار این رو داشتم که شاگردتون باشم…نکات جالب و مفیدی در این حوزه یاد گرفتم که در حوزه فعالیتم که مدیریت یک واحد خصوصی است…بسیار اثربخش واقع شد🌹🙏