دوره های اختصاصی و سازمانی

بسیاری از شرکت ها و سازمان ها با توجه به شرایط و ضرورت های کسب و کار خود علاقمند هستند ، دوره های اختصاصی و درون سازمانی ویژه برگزار نمایند. در این خصوص با بررسی شرایط کارفرما ضمن طراحی دوره های مورد نیاز ، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ویژه برای کارفرمایان خواهیم کرد.

خواهشمند است جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتردر خصوص شرایط برگزاری دوره های آموزشی با شماره تلفن  ۶۱۱۳۸۰۰ -۰۹۰۵   تماس حاصل نموده و یا از طریق گزینه ارتباط با ما (تماس با ما) مندرج در همین سایت نکات مدنظر خود را ارسال نمائید.

دوره های جامع

تا کنون دوره های آموزشی متعددی در زمینه افزایش سطح شایستگی های حرفه ای متولیان آموزشی و منابع انسانی صورت پذیرفته است. با این حال بررسی دیدگاه های فراگیران این دوره ها نشان می دهد آنها به دلایل مختلف مانند اینکه ” تئوری و غیرکارگاهی بودن دوره ها ، نامنطبق بودن محتوای آموزشی ارائه شده با شرایط کسب و کار سازمانی ، ناهمخوانی و هماهنگی میان اساتید مختلف ، پایین بودن سطح تمارین عملیاتی کلاس، خشک و بی روح بودن جریان آموزشی و …” نارضایتی خود را نشان داده اند.

ادامه…

دوره های بین المللی

“امروزه تعداد بیشماری از گواهینامه حرفه ای و دوره های آموزشی در زمینه مدیریت منابع انسانی با تمرکز بر حوزه های این دانش توسط موسسه های آموزشی، انجمن های حرفه ای و بنگاه های بزرگ در کشور های مختلف ارائه می گردد. از معروفترین این گواهینامه ها میتوان به PHR و SPHR اشاره کرد”.

ادامه…

دوره های کوتاه مدت

با توجه به ضرورت ارائه آموزش های کاربردی و نیز میزان رضایت فراگیران از اجرای کارگاه های آموزشی آقای دکتر اکبرعیدی، عناوین آموزشی مختلف را با همکاری ایشان برگزار می نمائیم.

ادامه…

دوره های اختصاصی و سازمانی

بسیاری از شرکت ها و سازمان ها با توجه به شرایط و ضرورت های کسب و کار خود علاقمند هستند ، دوره های اختصاصی و درون سازمانی ویژه برگزار نمایند. در این خصوص با بررسی شرایط کارفرما ضمن طراحی دوره های مورد نیاز ، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ویژه برای کارفرمایان خواهیم کرد.

خواهشمند است جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتردر خصوص شرایط برگزاری دوره های آموزشی با شماره تلفن ۶۵۵۶۴۲۷-۰۹۱۲ (خانم اسلامی) تماس حاصل نموده و یا از طریق گزینه ارتباط با ما (تماس با ما) مندرج در همین سایت نکات مدنظر خود را ارسال نمائید.

دوره های جامع

تا کنون دوره های آموزشی متعددی در زمینه افزایش سطح شایستگی های حرفه ای متولیان آموزشی و منابع انسانی صورت پذیرفته است. با این حال بررسی دیدگاه های فراگیران این دوره ها نشان می دهد آنها به دلایل مختلف مانند اینکه ” تئوری و غیرکارگاهی بودن دوره ها ، نامنطبق بودن محتوای آموزشی ارائه شده با شرایط کسب و کار سازمانی ، ناهمخوانی و هماهنگی میان اساتید مختلف ، پایین بودن سطح تمارین عملیاتی کلاس، خشک و بی روح بودن جریان آموزشی و …” نارضایتی خود را نشان داده اند.

ادامه…

دوره های بین المللی

“امروزه تعداد بیشماری از گواهینامه حرفه ای و دوره های آموزشی در زمینه مدیریت منابع انسانی با تمرکز بر حوزه های این دانش توسط موسسه های آموزشی، انجمن های حرفه ای و بنگاه های بزرگ در کشور های مختلف ارائه می گردد. از معروفترین این گواهینامه ها میتوان به PHR و SPHR اشاره کرد”.

ادامه…

دوره های کوتاه مدت

با توجه به ضرورت ارائه آموزش های کاربردی و نیز میزان رضایت فراگیران از اجرای کارگاه های آموزشی آقای دکتر اکبرعیدی، عناوین آموزشی مختلف را با همکاری ایشان برگزار می نمائیم.

ادامه…