معرفی شرکت کارپیرای ره آرتین

شرکت کارپیرای ره آرتین با بهره گیری از تجارب اساتید و متخصصان با تجربه با هدف ارائه خدمات آموزش و مشاوره کاربردی در حوزه های تخصصی مدیریت به سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی و ارتقاء سطح دانش مدیریت منابع انسانی در کشور زیر نظر آقای دکتر اکبرعیدی تشکیل شد