جناب اقای دکتر عیدی عزیز
سبک و روش اموزشی شما در کلاس رفتار سازمانی دوره MBA99 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  برای من و دیگر همکلاسی ها بسیار جذاب ،شیرین و اموزنده بود  و بسیار سپاسگذار شما هستم