برای بسیاری از سازمان ها دست یابی به نیروی انسانی ماهر ، در سطوح مختلف شغلی امری دشوار و زمان گیر است. در این راستا تیم مشاوره ای دکتر عیدی با توجه به شناسایی صنایع مختلف و داشتن بانک اطلاعاتی از نیروهای علاقمند به کار ، آمادگی داشته تا در زمینه شناسایی و تامین نیروی انسانی در صنایع مختلف خدماتی و تولیدی به سازمان های کشور کمک نماید. کارفرمایان محترم می توانند از طریق تکمیل فرم  جویای نیروی انسانی نیازمندی های خود را اعلام نموده تا در اسرع وقت هماهنگی های اجرایی لازم برای شناسایی نیروهای انسانی مورد نیاز صورت پذیرد.