با بهره گیری از کادری مجرب قادر به انجام تجزیه و تحلیل های آماری مختلف در زمینه های زیر می باشیم :

  • تحلیل طرح ها و پروژه های پژوهشی
  • تحلیل پایان نامه های مختلف دانشجویی
  • انجام نظرسنجی های موضوعی متناسب با نیاز کارفرمایان
  • آموزش های کاربردی نرم افزارهای آماری