گرچه انتخاب صحیح و به کارگماری افراد در مشاغل سازمانی ، همواره از دغدغه های جدی مدیران در شرکت های مختلف بوده است ، با این حال نگاه به روند کیفی مصاحبه های صورت گرفته و نیز تصمیم های اخذ شده در روند مصاحبه ها ، حاکی از وجود خلاء های مهارتی در این حوزه مهم دارد. از این جهت بنده و همکاران در کتاب حرفه ای مصاحبه کنید ، که توسط انتشارات سازمان مدیریت صنعتی به چاپ رسید، تلاش نمودیم با تمرکز بر برخی از ، مباحث کلیدی در فرآیند مصاحبه نظیر اشکال مختلف طرح سوال ، معرفی برخی از سوالات پر تکرار ، تحلیل گفتار مصاحبه شونده … زمینه کاهش انتخاب های غلط و افزایش انتخاب های درست را فراهم آوریم. کتاب فوق می تواند منبع خوبی برای مدیران عامل و مدیران واحدهای تخصصی ، مدیران منابع انسانی و تیم استخدام سازمانی و کلیه علاقمندان به فرآیند مصاحبه حرفه ای باشد. مشتاق بازخوردهای شما خوانندگان محترم هستیم.