حتما شما هم با چیپس ، کیک ، آجیل های خوشمزه و سایر محصولات این شرکت محترم آشنایی دارید. برای من ، مزمز ضمن یادآوری احساسی که شما هم داشتید بیانگر اجرای پروژه  ارزیابی سیستم منابع انسانی در این گروه بزرگ غذایی است. از محل این بررسی راهکارهای مختلفی شناسایی شد که به فراخور شرایط سازمانی و نیز نگاه مدیریتی ، در فرآیند اجرا قرار گرفت. امیدوارم این مجموعه گرامی ، با محصولات خوشمزه خودش ، جای ممتازخودش را بیشتراز پیش حفظ کند.