به وب سایت رسمی دکتر اکبرعیدی خوش آمدید
آشنایی با دکتر عیدی

 

خدمات مشاوره کسب و کار

 

متمایز و کاربردی بودن ، ارزشهای محوری ما در ارائه خدمات مشاوره ای به شماست

جذب نیروی انسانی برای سازمانها

  فرایند های مدیریت منابع انسانی

فرایندهای توسعه سازمانی

 مرکز تنظیم برنامه توسعه فردی

تجزیه و تحلیل های آماری

نظارت فنی

دوره های مورد تدریس من

یادبگیریم ولی درست و کاربردی با :

دوره های اختصاصی و سازمانی

“بسیاری از شرکت ها و سازمان ها با توجه به شرایط و ضرورت های کسب و کار خود علاقمند هستند ، دوره های اختصاصی و درون سازمانی ویژه برگزار نمایند. در این خصوص با بررسی شرایط کارفرما ضمن طراحی دوره های مورد نیاز ، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ویژه می نماییم.

ادامه…

دوره های جامع

تا کنون دوره های آموزشی متعددی در زمینه افزایش سطح شایستگی های حرفه ای متولیان آموزشی و منابع انسانی صورت پذیرفته است. با این حال بررسی دیدگاه های فراگیران این دوره ها نشان می دهد آنها به دلایل مختلف مانند اینکه ” تئوری و غیرکارگاهی بودن دوره ها ، نامنطبق بودن محتوای آموزشی ارائه شده با شرایط کسب و کار سازمانی ، ناهمخوانی و هماهنگی میان اساتید مختلف ، پایین بودن سطح تمارین عملیاتی کلاس، خشک و بی روح بودن جریان آموزشی و …” نارضایتی خود را نشان داده اند.

ادامه…

دوره های بین المللی

“امروزه تعداد بیشماری از گواهینامه حرفه ای و دوره های آموزشی در زمینه مدیریت منابع انسانی با تمرکز بر حوزه های این دانش توسط موسسه های آموزشی، انجمن های حرفه ای و بنگاه های بزرگ در کشور های مختلف ارائه می گردد. از معروفترین این گواهینامه ها میتوان به PHR و SPHR اشاره کرد”.

ادامه...

دوره های تک درس

با توجه به ضرورت ارائه آموزش های کاربردی و نیز میزان رضایت فراگیران از اجرای کارگاه های آموزشی آقای دکتر اکبرعیدی، عناوین آموزشی مختلف را با همکاری ایشان برگزار می نمائیم.

ادامه…

تقدیرنامه ها

 دیدگاه ها