برگزاری دوره در شرکت یک و یک که واقعا دوره جامع و کامل و عالی بود و کلی  چیزهای جدید یاد گرفتم و سپاسگذارم از انرژی که در کلاسها میگذارید،امیدوارم سعادت داشته باشم در دوره های  دیگری هم  در کلاس حضور داشته باشم