اگرچه در حال حاضر بسیاری از صنایع و سازمانهای کشور به خوبی اهمیت توجه به منابعimages انسانی و نقش آن را در ایجاد تحول و کسب موفقیت های سازمانی درک نموده اند ولی بررسی نتایج مطالعات آسیب شناسی در این حوزه در برخی از سازمانهای کشور گویای شواهدی مبنی بر اقدامات پراکنده ، کم اثر و گاهی تبلیغاتی بوده که نتوانسته معضلات سازمانی مرتبط را حل و فصل نماید. از این حیث ، ره آرتین به نگاهی کلینیکی به دنبال ارائه خدمات مشاوره ای و مبتنی بر نیازمندی های سازمانی در زمینه های مختلف منابع انسانی بوده که برخی از آنها به شرح ذیل می باشد :

 

 • استقرار نظام مدیریت استراتژیک منابع انسانی

 • آسیب شناسی سیستم های منابع انسانی بر مبنای استاندارد 34000

 • بازبینی فرآیندهای کاری حوزه منابع انسانی و طراحی نقشه تعاملات فرآیندی

 • تجزیه و تحلیل مشاغل

 • طراحی و طبقه بندی مشاغل

 • طراحی نظام شایستگی های کارکنان سازمان

 • اجرای فرآیند استخدام کارکنان

 • تامین نیازمندی شرکت ها به نیروی متخصص در زمینه استخدام

 • اجرای کانون های ارزیابی و توسعه ای

 • تشکیل شناسنامه های روانشناختی

 • طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد کارکنان

 • طراحی و استقرار نظام استعداد یابی و مدیریت مسیر شغلی کارکنان

 • طراحی و استقرار نظام جامع آموزش کارکنان

 • استقرار استانداردهای آموزشی 10015 و 29990

 • نیازسنجی و طراحی محتوای آموزشی

 • اثربخشی آموزشی

 • اعتبارسنجی آموزشی

 • استقرار نظام گرانت آموزشی

 • تشکیل باشگاه های مدرسان درون سازمانی

 • مشارکت در قرار گرفتن در فرایندهای تعالی منابع انسانی و آموزشی

 • طراحی سیستم منابع انسانی در سازمانهای پروژه محور با توجه به شرایط پروژه های حاکم

  و..

  لینک ارتباط با ما