استاد گرامی جناب دکتر اکبر عیدی
تصور میکردم دغدغه ای در رابطه با مقوله مورد علاقه منابع انسانی نداشته باشم، ولی علاوه بر طرح مباحث تقریبا استاندارد تئوری، علمی، عملی و کاربردی که طی بیست سال گذشته و به زبانهای خارجی تجربه کرده بودم ، متوجه شدم که مباحث بین انسانی را باید زیر پوستی، یا بقول شما دلی و قلبی هم تجربه و کسب کرد.
خوشحالم از اینکه در خدمتتون بودم و مطمئنم با حس مثبت ، شفاف ، عینی و خوبی که از شما گرفتم و با استفاده از دایره المعارف تخصصی فارسی کسب شده از محضر جنابعالی ، میتوانم مباحث منابع انسانی را در ابعاد گسترده تر و بعبارتی بصورت ۳۶۰ درجه و با کیفیت فزاینده ای منتقل کرده و با مخاطبانم ارتباط مؤثرتری بر قرار کنم.
از اینکه با شما آشنا شدم، بسیار خرسندم
امیدوارم همیشه سلامت، کامیاب، شاد و موفق باشید.