واقعا ممنون و سپاسگزار از شیوه تدریس موثر شما که شوق یادگیری رو در من بیشتر کرده و نکته مثبت و متمایز تدریس شما این هست که دانشجو رو با مسائل درگیر کرده که به یادگیری و ملموس بودن مطالب خیلی کمک میکند.
من به شخصه راضی ام ازتون ،سپاس