آقای دکتر عیدی ،بسیار با سواد و بسیار مسلط به برگزاری کلاس هستند و تنها ایراد ایشان اینه که ، اجازه فیلم گرفتن در کلاس رو نمیدن…افتخارشاگردی ایشان را داشتم.