جناب آقای دکتر، من با شما دو تا کلاس داشتم. نحوه انتقال مطالب در کلاش جنابعالی عالی هست.من همیشه از بودن در کلاستون لذت بردم.فقط درخواستی که دارم و البته در کلاس شما هم وجود  داره ارائه مطالب به روز با توجه به وضعیت جامعه هست.

با هم از لطف شما کمال تشکر را دارم.