بنده دانشجوی mbam91 با استاد درس رفتار سازمانی رو گذراندم
اولین حرفه ای که یاد گرفتم برای استخدام و جذب نیرو با تست دیسک آشنا شدم
تست دیسک باعث شده کمتر از اطرافیان ام ناراحت بشم و بیشتر بتونم درکشون کنم
از نظر من کسانی که می‌خواهند مدیر یا سرپرست یک سازمان باشند حتی اگر MBA نروند ولی رفتار سازمانی رو بفهمند.
با تشکر فراوان از استاد عزیز و دوست داشتنی
ارادتمند