من درس منابع انسانی پیشرفته رو با استاد عیدی گذروندم. خیلی مسلط و کاربردی درس میدن. سر کارم با رییسم مشکل داشتم و بعد از جلسه دوم این کلاس متوجه شدم مشکلم بخاطر تفاوت تیپهای شخصیتیمون هست و با مدیرکلمون در این مورد صحبت کردم و ایشون که تا قبل از این قبول نمیکرد من واحدم رو تعییر بدم، قبول کرد جابجا بشم. اگه صادقانه بخوام بگم، اولین درسی بود که به سرعت تونستم کاربردیش کنم. چون تدریس ایشون و خصوصا مثالهایی که میزنن اونقدر کاربردی هست که براحتی میشه فهمید چطور این دانش رو در زندگی شخصی و کاری و اجتماعی به کار برد. ممنونم استاد.