سلام
جناب دکتر عیدی تشکر میکنم بابت انتقال کاربردی  مطالب در زمینه “رفتار سازمانی “ دوره MBA دانشگاه تهران.
از نقاط قوت کلاس شما ، شرکت دادن دانشجوها در کلاس و پویایی و هدفمندی هست . که تماما باعث شده این واحد درسی برای بنده کاربردی باشد 🙏🏼